• 30 Dagars öppet köp30 Dagars öppet köp
  • leveransFri frakt över 890 sek

Privacy Policy

Sekretesskänsliga data eller personuppgifter behandlas via vår webbutik. Sportshop.com anser att en noggrann hantering av personuppgifter är av stor vikt. Personuppgifter behandlas därför noggrant och säkert av oss.
Vid vår bearbetning följer vi kraven i sekretesslagstiftningen. Det betyder bland annat att:


1. Vi anger tydligt i vilka syften vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta via denna sekretesspolicy
2. Vi begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål.
3. Först och främst ber vi om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs.
4. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och även krav från parter som behandlar personuppgifter i vår ordning.
5. Vi respekterar din rätt att lämna dina personuppgifter för inspektion, korrigera eller radera dina personuppgifter.

Sportshop.com ansvarar för databehandling. I denna sekretesspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och för vilket ändamål. Vi rekommenderar dig att läsa detta noggrant.
Denna sekretesspolicy ändrades senast den 24-05-2018.

Användning av personuppgifter
När du använder vår webbshop får vi viss information från dig. Det kan vara personuppgifter. Vi behåller och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls av dig direkt, inom ramen för den tjänst du begär eller som det är uppenbart att de tillhandahålls för oss att behandla.
Vi använder följande uppgifter för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy:
1. NAV data
2. Telefonnummer
3. Fakturaadress
4. E-mail adress
5. Betalningsuppgifter
6. Kön
7. Födelsedatum

Registrering
I vissa delar av vår webshop måste du först registrera dig. Efter registrering lagrar vi de personuppgifter du har angett via det användarnamn du valt. Vi behåller denna information så att du inte behöver ange den varje gång och så att vi kan kontakta dig i samband med genomförandet av avtalet.
Vi kommer inte vidarebefordra data som är kopplade till ditt användarnamn till tredje part, om inte detta är nödvändigt i samband med genomförandet av den överenskommelse som du slutet med oss ​​eller om det är juridiskt nödvändigt. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av vår webbshop kan vi överlämna personuppgifter till de behöriga myndigheterna.

Hanteringsorder
När du beställer hos oss använder vi dina personuppgifter för behandling av dem. Om det behövs för bearbetning kan vi även ge dina personuppgifter till tredje part. Du kan läsa mer om detta senare i denna sekretesspolicy.

Annonser
Vi kan förutom informationen på vår hemsida även informera dig om våra nya produkter och tjänster:
1. per e-post
2. via sociala medier

Kontaktformulär och nyhetsbrev
Vi erbjuder via vår webbshop möjlighet att ställa frågor genom ett kontaktformulär, där du ombeds fylla i olika detaljer för att vi ska kunna hantera din fråga. Du väljer vilken information du anger och de uppgifter du skickar till oss kommer att behållas så länge som beskaffenheten av formuläret eller innehållet i ditt e-mail är nödvändigt, för fullständig svar och behandling av dem.
Vi erbjuder ett nyhetsbrev där vi vill informera berörda parter om våra produkter och / eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan avregistrera dig via. Din e-postadress läggs automatiskt till i listan över abonnenter.

Publicering
Vi publicerar inte dina kunddata.

Annonser
Vår webbshop har annonser.

Tillhandahållande till tredje part
Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till våra partners. Dessa partners är involverade i genomförandet av avtalet.
Knappar för sociala medier ingår i vår webbbutik. Administratörer av dessa tjänster samlar in dina personuppgifter.

Cookies
Cookies används i vår webshop. Cookies placeras också via tredje part som aktiveras av oss.
När du först besöker vår webbutik visas ett meddelande där vi förklarar varför vi använder cookies. Vi tolkar din vidare användning av vår webbutik som tillstånd för denna användning av cookies.
Du är fri att inaktivera cookies via din webbläsare. Tänk då på att det är möjligt att vår webbplats inte längre fungerar optimalt.
Vi har träffat ett avtal med tredje part som lägger cookies på användningen av cookies och applikationer. Vi har emellertid inte fullständig kontroll över vad leverantörerna av dessa applikationer själva gör med cookien när de läser av dem. För mer information om dessa applikationer och hur de hanterar cookies, se sekretesspolicyerna från dessa parter (notera: de kan ändras regelbundet).

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att se hur besökare använder vår webbutik. Vi har tecknat ett processoravtal med Google för att göra avtal om hanteringen av våra data. Vi tillåter inte Google att använda den erhållna Analytics-informationen för andra Google-tjänster. Slutligen anonymiserar vi inte IP-adresserna.

Skydd
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig tillgång till personuppgifter.

Retentionperioder
De personuppgifter som beskrivs ovan behålls så länge som det är nödvändigt för att behandla dina beställningar, inklusive garanti. Vi lagrar sedan data i högst ett år för de statistiska syften som beskrivs. Uppgifterna kommer då att raderas om det inte finns en lagstadgad skyldighet som kräver längre lagringsutrymme (t.ex. den sjuåriga skattskyldigheten för betalningsuppgifter).

Tredje parts webbplatser
Denna sekretesspolicy gäller inte webbplatser för tredje part som är kopplade till vår webshop genom länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyen för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är lämpligt att regelbundet konsultera denna sekretesspolicy så att du är medveten om ändringarna.

Visa och ändra dina data
För frågor om vår integritetspolicy eller frågor om tillgång till och ändring/radering av dina personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss via informationen nedan.
Du kan också skicka en begäran om att visa, ändra eller ta bort denna data. Du kan också skicka en förfrågan om att få en dataexport på all data vi använder med ditt samtycke eller ge ett motiverat uttalande om du vill att vi ska begränsa behandlingen av personuppgifter.
För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig. När det gäller tillgång till personuppgifter kopplade till en cookie, måste du skicka en kopia av den aktuella cookien. Du kan hitta dessa i inställningarna för din webbläsare. Om uppgifterna inte är korrekta kan du begära att vi ändrar data eller tar bort den.

Myndighetens personuppgifter
Självklart hjälper vi dig gärna om du har klagomål om behandlingen av dina personuppgifter. Enligt privatlivslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten mot denna behandling av personuppgifter. Du kan kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten för detta.

Kontaktinformation
Sportshop.com
Backa Bergögata 10B
422 46 Hisings Backa
[email protected]
+46 (0) 31-788 10 33