Garantie en klachten

Je hebt een artikel bij ons aangekocht, hebt deze in gebruik genomen maar helaas begint het artikel gebreken te vertonen. Sportshop.com hanteert de wettelijke garantie. Wettelijke garantie houdt in dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten, de verkoopgarantie doet dan ook geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Er bestaat binnen Nederland niets zoals een wettelijke garantietermijn. Heb je een vraag over dit onderwerp? Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Garantietermijn

Sportshop.com hanteert een garantietermijn van 12 maanden op de geleverde artikelen, hierbij geldt de factuurdatum als ingangsdatum. Treden de klachten op na het verstrijken van de garantietermijn, dan is het aan de klant om aan te tonen dat de klachten niet voortkomen uit onderstaande voorwaarden, zoals fabricagefouten of onredelijke slijtage binnen deze termijn. Treden de klachten op na het verstrijken van de 12 maanden, dan is het aan de klant om aan te tonen dat de klachten niet voortkomen uit onderstaande voorwaarden.

Ongeacht de garantietermijn, worden alle artikelklachten getoetst aan de volgende voorwaarden. Het mankement aan het product is niet ontstaan door één van de onderstaande redenen:

  • Onjuist gebruik
  • Geen of slecht onderhoud
  • Slijtage

Aanspraak maken op de garantie

Om te kijken of het door jou aangekochte product in aanmerking komt voor de garantie verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wanneer je jouw bestelnummer, gegevens, klachtomschrijving en (indien mogelijk) foto’s van de klacht toezendt zullen wij je binnen 2 werkdagen voorzien van een inhoudelijke reactie. Bewaar het artikel altijd tot er vanuit onze klachtenafdeling een definitieve reactie op jouw klacht is gegeven. Zonder het artikel kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen.

Niet tevreden over afhandeling

Indien je het niet eens bent met de geboden oplossing of de motivatie dat er geen sprake meer is van garantie, dan kan je dit uiteraard altijd bij ons uitten. Wij vernemen je reactie graag als antwoord op de mail met desbetreffende oplossing of motivatie. Wij doen er alles aan om samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht je het idee hebben er niet uit te komen, dan kan je de afhandeling van de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dit kan via de post: postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of kijk voor meer informatie op de website: www.sgc.nl. Ook is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform.